→ projekční a inženýrská činnost

→ poradenská činnost, termodiagnostické měření

Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Reference


2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2001-2010 | 2000 ->

Do roku 2001

Předmět dokumentace

Investor, Zadavatel


Kyslíková konvertorová ocelárna

Třinecké železárny, a.s.


Kontilití č.1 - blokové

Třinecké železárny, a.s


Kontilití č. 2 - sochorové
do stávající haly ocelárny - studie

Třinecké železárny, a.s


Třinecké železárny, a.s.

Třinecké železárny, a.s.


Studie – tenká brama

Třinecké železárny, a.s.


Sochorová válcovna – pecní úsek

Kladno Dříň


Kontilití č.1 – těžké sochorové

NOVÁ HUŤ, a.s.


Kontilití č. 2 - blokové

NOVÁ HUŤ, a.s.


Kontilití č. 3 – sochorové

NOVÁ HUŤ, a.s.


Pánvová pec č.1, č.2 a č.3 – 205 t

NOVÁ HUŤ, a.s.


Projekt koncepce minihutě drátová s EOP

NOVÁ HUŤ, a.s.


Projekt – Výstředníkové lisy

NOVÁ HUŤ, a.s.


Oprava dělící linky HCC

NOVÁ HUŤ, a.s.


Studie postupné záměny tandemových pecí
za flexibilní tavící agregáty
– dvou nístějové EOP

NOVÁ HUŤ, a.s.


Přemístění mimopecní rafinace sever

NOVÁ HUŤ, a.s.


Studie zařízení – tenká brama

NOVÁ HUŤ, a.s.


Dostavba 2. licího proudu na minihuti pásová

NOVÁ HUŤ, a.s.


Řešení dostavby ocelárny minihutě pásová

NOVÁ HUŤ, a.s.


Posouzení ekologizace tandemových pecí

NOVÁ HUŤ, a.s.


Studie modernizace a intenzifikace ocelárny

ŽDB a.s.


Odborný posudek na výstavbu EOP a kontilitíy

ŽDB a.s.


Výroba oceli pro železniční dvojkolí
na EOP, LF a kontilití

ŽDB a.s.


Odborný posudek na výstavbu EOP a kontilitíy

ŽDB a.s.


Studie instalace horizontálního kontilití

ŽDB a.s.


Variantní řešení k udržení provozu stávající EOP

ŽDB a.s.


Studie skladu a dělení materiálu
pro univerzálnía jemnou trať

ŽDB a.s.


Kontrola stávající technologie tepelného
zpracování železničních kol a obručí

ŽDB a.s.


Recyklační závod – investiční záměr

ŽDB a.s.


Rekonstrukce tepelného zpracování náprav
1. etapa

BONATRANS a.s.


Studie minihutě pásová pro Sýrii

DEL a.s.


Svařovací linka na trubky

JÄKL Karviná, a.s.


Odsíření při odpichu oceli v KKO I

VSŽ Košice


Odhlučnění EOP 5

VÍTKOVICE, a.s.


Studie výstavby ocelárny

DIOSS


Návrh úprav dvoukesonové pece ve válcovně Vv1

DIOSS


Studie úpravny kovových odpadů

OKD a.s.


Centrální úpravna kovových odpadů REKOV
zadání stavby

OKD a.s.
Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Copyright © 2015 Projekt HTL s.r.o. Všechna práva vyhrazena
webdesign by Projekt HTL s.r.o. (rho)