→ projekÄŤnĂ­ a inĹľenĂ˝rská ÄŤinnost

→ poradenská ÄŤinnost, termodiagnostickĂ© měřenĂ­

Logo PROJEKT HTL, s.r.o.


Kontakty

Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Adresa:

Projekt HTL s.r.o.
PohraniÄŤnĂ­ 27
703 00 Ostrava - VĂ­tkovice
Česká republika

Telefon:

+420 59 595 2719

Email:

htl@projekthtl.cz

Kontaktní formulář:

zobrazit formulář

SGS

Projektování


V oblasti projektů pro průmyslové aplikace se společnost Projekt HTL, s.r.o. specializuje na následující činnosti:

Přípravná fáze

 • zpracovánĂ­ technickĂ˝ch podkladĹŻ pro vĂ˝bÄ›rová řízenĂ­
 • zpracovánĂ­ studiĂ­ proveditelnosti - feasibility study a dalších dokumentĹŻ, nutnĂ˝ch pro zabezpeÄŤenĂ­ financovánĂ­ projektu
 • zpracovánĂ­ technickĂ˝ch, technicko-ekonomickĂ˝ch a dalších odbornĂ˝ch studiĂ­

Projektová fáze

 • zpracovánĂ­ projektovĂ© dokumentace pro ĂşzemnĂ­ rozhodnutĂ­
 • zpracovánĂ­ projektovĂ© dokumentace pro stavebnĂ­ povolenĂ­
 • zpracovánĂ­ realizaÄŤnĂ­ dokumentace stavby
 • řízenĂ­ a koordinace projektovĂ˝ch pracĂ­ - ÄŤinnost projektovĂ©ho manaĹľera

Realizační fáze a uvádění do provozu

 • vĂ˝kon autorskĂ©ho dozoru
 • inĹľenĂ˝rská ÄŤinnost - kompletace a koordinace staveb
 • stavebnĂ­ dozor aĹľ do vydánĂ­ kolaudaÄŤnĂ­ho rozhodnutĂ­
 • organizaÄŤnĂ­ ÄŤinnost pĹ™i uvádÄ›nĂ­ staveb do provozu
 • zpracovánĂ­ manuálĹŻ pro individuálnĂ­, komplexnĂ­, garanÄŤnĂ­ zkoušky a manuálĹŻ pro obsluhu

Odborné pomoci

 • odborná pomoc pĹ™i zajišťovánĂ­ ĂşzemnĂ­ho rozhodnutĂ­ a stavebnĂ­ho povolenĂ­
 • odborná pomoc a poradenstvĂ­ v investiÄŤnĂ­ vĂ˝stavbÄ›

Pro inženýrské a dopravní stavby firma nabízí vypracování níže uvedené dokumentace a zajištění činností:

 • dokumentace stávajĂ­cĂ­ho stavu
 • technicko-investiÄŤnĂ­ studie vÄŤetnÄ› architektonicko-urbanistickĂ©ho Ĺ™ešenĂ­ a zaÄŤlenÄ›nĂ­ areálu do urÄŤenĂ© lokality
 • studie proveditelnosti
 • projednánĂ­ studiĂ­ nebo jejich částĂ­ s dotÄŤenĂ˝mi orgány a organizacemi (případnÄ› spolupráce s investorem pĹ™i projednávánĂ­)
 • dokumentace pro ĂşzemnĂ­ rozhodnutĂ­ a stavebnĂ­ povolenĂ­
 • projednánĂ­ dokumentace v ĂşzemnĂ­m a stavebnĂ­m řízenĂ­ (nebo spolupráce s investorem)
 • autorskĂ˝ dozor
 • realizaÄŤnĂ­ dokumentace
 • inĹľenĂ˝rská ÄŤinnost


Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Copyright © 2015 Projekt HTL s.r.o. Všechna práva vyhrazena
webdesign by Projekt HTL s.r.o. (rho)