→ projekńćn√≠ a inŇĺen√Ĺrsk√° ńćinnost

→ poradensk√° ńćinnost, termodiagnostick√© mńõŇôen√≠

Logo PROJEKT HTL, s.r.o.


Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Kontakty

Adresa:

Projekt HTL s.r.o.
Pohranińćn√≠ 27
703 00 Ostrava - Vítkovice
ńĆesk√° republika

Telefon:

+420 59 595 2719

Email:

htl@projekthtl.cz

Kontaktn√≠ formul√°Ňô:

zobrazit formul√°Ňô

SGS

O N√ĀS


Z√°kladn√≠ √ļdaje o spoleńćnosti

Spoleńćnost je zaps√°na v Obchodn√≠m rejstŇô√≠ku veden√©m Krajsk√Ĺm obchodn√≠m soudem v Ostravńõ v odd√≠le C, vloŇĺka 23323

Obchodní jméno:

Projekt HTL, s.r.o.


Adresa ‚Äď s√≠dlo spoleńćnosti:

Pohranińćn√≠ 27,
703 00 Ostrava - Vítkovice


Statutární zástupce:

Ing. Pavel ҆ebesta, jednatel spoleńćnosti


IńĆO:

25865145


DIńĆ:

CZ 25865145


Bankovní spojení:

KB Ostrava
ńĆ√≠slo √ļńćtu: 43-9664220277/0100


Kontaktní spojení:

Telefon: +420 59 595 2420
E-mail: htl@projekthtl.cz

ZamńõŇôen√≠ spoleńćnosti ‚Äď projekty, inŇĺen√Ĺring, konstrukńćn√≠ ńćinnost, odborn√° pomoc a poradenstv√≠

Spoleńćnost Projekt HTL, s.r.o. se zab√Ĺv√° projektovou, inŇĺen√Ĺrskou a konstrukńćn√≠ ńćinnosti v investińćn√≠ v√Ĺstavbńõ.

Tato ńćinnost je prov√°dńõna v rozsahu od zpracob√°n√≠ studie proveditelnosti aŇĺ po uveden√≠ d√≠la do provozu.

V nńõkter√Ĺch pŇô√≠padech spoleńćnost prov√°d√≠ vlastn√≠ realizaci d√≠la.

Obory pŇĮsobnosti ‚Äď projektov√°, konstrukńćn√≠, inŇĺen√Ĺrsk√° ńćinnost a poradenstv√≠

 • stroj√≠renstv√≠
 • hutnictv√≠
 • energetick√© a vodohospod√°Ňôsk√© stavby vńćetnńõ rozvodŇĮ medi√≠
 • ekologick√© stavby, recyklace a sekund√°rn√≠ zpracov√°n√≠ hmot vńćetnńõ odpadŇĮ
 • stavebnictv√≠ ‚Äď stavby inŇĺen√Ĺrsk√© a dopravn√≠

Strategie spoleńćnosti

Hlavn√≠mi kr√©dy spoleńćnosti jsou:

 • √ļcta k z√°kazn√≠kovi
 • trval√° p√©ńće o z√°kazn√≠ka
 • technick√° √ļroveŇą a kvalita sluŇĺeb ‚Äď klientovi je vŇĺdy navrhov√°no optim√°ln√≠ ŇôeŇ°en√≠
 • rychlost, flexibilita a term√≠nov√° pŇôesnost sluŇĺeb
 • pŇô√≠zniv√© ceny
 • t√Ĺmov√° pr√°ce pod veden√≠m zkuŇ°en√Ĺch manaŇĺerŇĮ

Spoleńćnost garantuje z√°kazn√≠kovi transparentnost a objektivitu pŇôed√°van√Ĺch informac√≠.

V r√°mci sv√Ĺch projekńćnńõ-inŇĺen√Ĺrsk√Ĺch sluŇĺeb zajiŇ°Ň•uje pro investora podklady pro optim√°ln√≠ v√Ĺbńõr dodavatelŇĮ.

V prŇĮbńõhu v√Ĺstavby kontroluje jakost, term√≠ny a ceny dod√°vek tak, aby nedoch√°zelo k navyŇ°ov√°n√≠ cen, term√≠nov√Ĺm skluzŇĮm a nedodrŇĺov√°n√≠ poŇĺadovan√© kvality.

Vybaven√≠ spoleńćnosti

Ve spoleńćnosti pracuj√≠ zkuŇ°en√≠ projektov√≠ manaŇĺeŇôi s dlouholetou prax√≠ v oboru, kteŇô√≠ ovl√°daj√≠ pr√°ci na PC a jsou vybaveni znalost√≠ ciz√≠ch jazykŇĮ.

Organizańćn√≠ struktura vych√°z√≠ z filosofie projektov√©ho Ňô√≠zen√≠ staveb a je flexibiln√≠ v z√°vislosti na rozsahu a sloŇĺitosti zak√°zek.

Technick√© vybaven√≠ spoleńćnosti v√Ĺpońćetn√≠ technikou splŇąuje obvykl√© standardy.

Kooperace a externí vazby

Spoleńćnost kooperuje s renomovan√Ĺmi odborn√Ĺmi firmami ve vŇ°ech oborech, tvoŇô√≠c√≠ch komplexnost projektu.

PŇôi v√Ĺbńõru spolupracuj√≠c√≠ch firem respektuje poŇĺadavky klienta. V r√°mci koordinace projektov√Ĺch a inŇĺen√Ĺrsk√Ĺch prac√≠ pŇôeb√≠r√° garance za projekt jako celek.

Ňė√≠zen√≠ jakosti

Spoleńćnost je drŇĺitelem certifik√°tŇĮ dle norem ISO 9001 : 2008 a 14001 : 2004 vydan√Ĺch certifikańćn√≠ spoleńćnosti SGS.Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Copyright ¬© 2015 Projekt HTL s.r.o. VŇ°echna pr√°va vyhrazena
webdesign by Projekt HTL s.r.o. (rho)