→ projekční a inženýrská činnost

→ poradenská činnost, termodiagnostické měření

Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Reference


2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | do 2010|

do 2010

Předmět dokumentace

Investor, Zadavatel


Návrh zkušební sestavy

BONATRANS GROUP, a.s.


Dílna montáže převodovek

BONATRANS GROUP, a.s.


MoRe oc. - ZPO
- kontrola, doplnění sortimentu a záměn pořadí

BONATRANS GROUP, a.s.


Kováčna Prakovce

Kováčna Prakovce


VPE - KO EPR II - HMG a POV

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.


VPE - ELE - HMG a POV
- Nový zdroj elektr. Ledvice II

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.


Zkušebna pro BONATRANS v ŽDB

ŽDB GROUP, a.s.


Dodávka miniocelárny v Bardsir, Irán

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.


Posouzení instalované tg. hospodářství
techn. plynů

1. Projektová, a.s.


Minimil Strážské - inženýrská a
konzultační činnost

Slovakia Stell Mill, a.s.


Rekonstrukce ocelárny (zajištění UR a SP)

ŽDB GROUP, a.s.


Umístění kovací linky GOLEM - studie a JP

Kováčňa Prákovce


Elektrárna Prunéřov (OP HMG)

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.


Elektrárna Ledvice (OP HMG)

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.


Dílna montáže převodovek (SP)

BONATRANS GROUP, a.s.


Instalace padostroje (DSP, RDS, VD)

BONATRANS GROUP, a.s.


Pracoviště adjustáže volných náprav (DSP, RDS)

BONATRANS GROUP, a.s.


Studie kovací linky

MSV Metal


Rekonstrukce starého šrotiště (JP)

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.


Instalace konvertorů 150t
do stávající haly ocelárny - studie

ArcelorMittal Ostrava, a.s.


Zlepšení odsávání haly EOP5 - studie

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.


Instalace konvertorů 3x150t do ocelárny (SP)

ArcelorMittal Ostrava, a.s.


Pracoviště pro dělení těžkého šrotu (SP, DSP)

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.


Zpracování a odsun strusky od EOP (SP)

ŽDB GROUP, a.s.


Šrotiště elektroocelárny (SP)

ŽDB GROUP, a.s.


Rekonstrukce ocelárny (DUR, DSP, DSS, DVZ, EIA)

ŽDB GROUP, a.s.


Kovací centrum pro překování kontislitků (SP)

BONATRANS GROUP, a.s.


Modernizace tandemových peci (DSP)

ArcelorMittal Ostrava, a.s.


Náhrada pořadí Morgan trio stolice (RDS)

ŽDB GROUP, a.s.


Ocelárna - EOP, LF, VD a 2x ZPO (SP)

ŽDB GROUP, a.s.; BONATRANS GROUP, a.s.


Náhrada tandemových pecí - studie (SP)

ArcelorMittal Ostrava, a.s.


Nové kovací linky - studie (SP)

MSV METAL STUDÉNKA


Instalace padostroje a lisu

VÍTKOVICE TC s.r.o.


Rekonstrukce ohřívací pece v kovárně náprav

BONATRANS GROUP, a.s.


Modernizace NS 320 - Ocelárna VHM
- 2. etapa (DSP)

VÍTKOVICE, a.s.


RH vakuovací zařízení (RDS)

ArcelorMittal Engineering
and Consulting Ostrava s.r.o.


Zásobníky kyslíku a argonu (JP)

AIR PRODUCTS, ŽDB a.s.


Instalace nůžek EUROMAC (JP)

AL INVEST Břidličná a.s.


Úpravy ZPO 3 pro dia. 130 mm, studie

MITTAL STEEL a.s.


Rekonstrukce chladníku ZPO 1, zadávací studie

MITTAL STEEL a.s.


Horizontální ZPO – studie

ŽDB a.s. Bohumín


Modernizace EOP č.2 – DSP, RDS

ŽDB a.s. Bohumín


Rekonstrukce nůžkárny a paketovny

AL INVEST Břidličná, a.s.


Přemístění modelárny

VÍTKOVICE, a.s.


Modernizace EOP č.5 – 1. etapa (DSP včetně EIA)

VÍTKOVICE, a.s.


Rekonstrukce dopravníků

VPO, Ispat NH Ostrava


Slaňovací stroje (RDS)

ŽDB, a.s. Bohumín


Modernizace JT II (DSP, RDS)

ŽDB, a.s. Bohumín


Rekonstrukce chladníku na ZPO č.1
(Ispat NH Ostrava)

NOVÁ HUŤ Projekce, spol. s.r.o., Ostrava


Klopení koksu na rotorovém výklopníku

VYSOKÉ PECE Ostrava


Rekonstrukce pecí tepelného zpracování náprav
II. Etapa. (pec č. 1 ) – včetně dodávky

BONATRANS, a.s. Bohumín


Vakuování oceli na ZPO č.2 v Ispat NH

ISPAT NH a.s., Ostrava


Modernizace JT II – studie

ŽDB a.s. Bohumín


Rekonstrukce obraceče hranatých svazků
v Ispat NH a.s.

OCHI-inženýring spol. s.r.o.


Modernizace NS 320 – Ocelárna VÍTKOVICE

VÍTKOVICE a.s., Ostrava


Projektová dokumentace pro „Rekonstrukci ohřevu
vtažných větrů“ pro Důl Paskov (Staříč)

Průmyslové montáže s.r.o., Ostrava


Pánvová pec č.2
– KKO Třinecké železárny (DSP)

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.


Rekonstrukce ohřevu vtažných větrů
pro důl Paskov

OKD a.s.


Modernizace provozu ocelárny v závodě válcovna,
ocelárna a recyklace v ŽDB

ŽDB a.s., Bohumín


Realizace přípojky degazačního plynu
pro závod Energetika

ŽDB a.s., Bohumín


Zadání stavby „Pánvová pec a
vakuovací stanice KKO“ TŽ

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.


Kovací linka s lisem LZK 2500 v KG-Forge s.r.o.

DEL a.s.


Technicko-ekonomická studie dělení vývalků na JT

ŽDB a.s., Bohumín


Komerční centrum Karviná (DSP)

OCHI-Inženýring spol. s r.o.


Kontilití Barra Mansa – Brazílie

CONCAST, Zürich


Víceúčelová sportovní hala Hagibor
– technologická část

Praha


RD Bánská Bystrica
– technologická část

RDB


Úvodní studie OAO NOSTA – Rusko

Pe GAZ a.s.


Kyslíková konvertorová ocelárna

Třinecké železárny, a.s.


Kontilití č.1 - blokové

Třinecké železárny, a.s


Kontilití č. 2 - sochorové
do stávající haly ocelárny - studie

Třinecké železárny, a.s


Třinecké železárny, a.s.

Třinecké železárny, a.s.


Studie – tenká brama

Třinecké železárny, a.s.


Sochorová válcovna – pecní úsek

Kladno Dříň


Kontilití č.1 – těžké sochorové

NOVÁ HUŤ, a.s.


Kontilití č. 2 - blokové

NOVÁ HUŤ, a.s.


Kontilití č. 3 – sochorové

NOVÁ HUŤ, a.s.


Pánvová pec č.1, č.2 a č.3 – 205 t

NOVÁ HUŤ, a.s.


Projekt koncepce minihutě drátová s EOP

NOVÁ HUŤ, a.s.


Projekt – Výstředníkové lisy

NOVÁ HUŤ, a.s.


Oprava dělící linky HCC

NOVÁ HUŤ, a.s.


Studie postupné záměny tandemových pecí
za flexibilní tavící agregáty
– dvou nístějové EOP

NOVÁ HUŤ, a.s.


Přemístění mimopecní rafinace sever

NOVÁ HUŤ, a.s.


Studie zařízení – tenká brama

NOVÁ HUŤ, a.s.


Dostavba 2. licího proudu na minihuti pásová

NOVÁ HUŤ, a.s.


Řešení dostavby ocelárny minihutě pásová

NOVÁ HUŤ, a.s.


Posouzení ekologizace tandemových pecí

NOVÁ HUŤ, a.s.


Studie modernizace a intenzifikace ocelárny

ŽDB a.s.


Odborný posudek na výstavbu EOP a kontilitíy

ŽDB a.s.


Výroba oceli pro železniční dvojkolí
na EOP, LF a kontilití

ŽDB a.s.


Odborný posudek na výstavbu EOP a kontilitíy

ŽDB a.s.


Studie instalace horizontálního kontilití

ŽDB a.s.


Variantní řešení k udržení provozu stávající EOP

ŽDB a.s.


Studie skladu a dělení materiálu
pro univerzálnía jemnou trať

ŽDB a.s.


Kontrola stávající technologie tepelného
zpracování železničních kol a obručí

ŽDB a.s.


Recyklační závod – investiční záměr

ŽDB a.s.


Rekonstrukce tepelného zpracování náprav
1. etapa

BONATRANS a.s.


Studie minihutě pásová pro Sýrii

DEL a.s.


Svařovací linka na trubky

JÄKL Karviná, a.s.


Odsíření při odpichu oceli v KKO I

VSŽ Košice


Odhlučnění EOP 5

VÍTKOVICE, a.s.


Studie výstavby ocelárny

DIOSS


Návrh úprav dvoukesonové pece ve válcovně Vv1

DIOSS


Studie úpravny kovových odpadů

OKD a.s.


Centrální úpravna kovových odpadů REKOV
zadání stavby

OKD a.s.
Logo PROJEKT HTL, s.r.o.

Copyright © 2015 Projekt HTL s.r.o. Všechna práva vyhrazena
webdesign by Projekt HTL s.r.o. (rho)